Kjøp av billetter

Billetter ligger for salg i SONDREogPAPZ-Shop.

Der kan du kjøpe opp til 5 billetter av gangen. Du kan også leie utstyr, reservere stol osv der inne.

LAN System

Etter at du har kjøpt billetter, er det viktig at du registrerer deg i LAN Systemet vårt. Det er dette systemet vi bruker under LANet.

Har du kjøpt billetter til en venn, må dette informeres under kassen.
Der har du ett eget felt som heter «Ordrenotater»

Se forklaring under: