Besøkende

Av sikkerhetsgrunner er det kun deltakere som har adgang til SONDREogPAPZ-LAN. Dersom du ønsker å besøke oss eller enkelte deltakere må man kjøpe BesøksPass. Det kan kjøpes i Info.

BesøksPass kan ikke ta med seg utstyr ut av hallen.